in

ชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน ร้อง สธ.ไม่บรรจุตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รอ 4 ปี ไม่คืบหน้า


ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเผยถูก สธ.ชะงักบรรจุตำแหน่ง “เภสัชกรชำนาญการพิเศษ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว คงค้างรอบรรจุเพิ่ม 153 ตำแหน่ง ระบุเคยทำหนังสือถึงปลัด สธ.แจงสาเหตุ ไร้คำตอบ ไม่มีความคืบหน้า ชี้กระทบขวัญกำลังใจเภสัชกรปฏิบัติงาน ขณะที่กลุ่มพยาบาล ผอ.รพ.สต.ได้รับบรรจุต่อเนื่อง หารือเตรียมเคลื่อนไหวต่อ

ภก.ปิยะเชษฐ์ จตุเทน ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนฯ ได้มีการประชุมร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าอนุมัติตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษสำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาลชุมชนต่อเนื่อง ซึ่งที่มาของเรื่องนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ตำแหน่งดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดสรรตำแหน่งบรรจุต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้ครบตามจำนวนโรงพยาบาลชุมชน แต่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าเรื่องนี้ได้หยุดชะงักลง โดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีการจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวที่ยังคงค้าง 153 ตำแหน่งเพื่อบรรจุเพิ่มเติม ทำให้ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนฯ ต้องเคลื่อนไหวในเรื่องนี้

ก่อนหน้านี้ชมรมฯ ได้เคยมีหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ลงนามโดยนางฉวีวรรณ ม่วงน้อย อดีตประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับหรือคำชี้แจงจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ทำให้เราไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ดังนั้นชมรมจึงจำเป็นต้องเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อ เพราะในขณะที่วิชาชีพเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนรอการบรรจุตำแหน่งนี้ที่ ก.พ.ได้อนุมัติแล้ว ในส่วนวิชาชีพอื่นๆ ทั้งกลุ่มงานพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กลับได้รับการบรรจุอย่างต่อเนื่อง ทั้งบางกลุ่มงานก็ได้รับการบรรจุตำแหน่งระดับหัวหน้าจนครบแล้ว

ภก.ปิยะเชษฐ์ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นได้กระทบขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่เภสัชกรที่ปฏิบัติงาน เพราะเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพ หลายคนมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วและรอการบรรจุตำแหน่งนี้ แต่กลับถูดหยุดชะงัก ขณะที่ภาระงานที่ทำอยู่เพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงภาระงานตามนโยบายที่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อาทิ คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ขณะเดียวกันผลการดำเนินงานกลุ่มเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จ ทั้งการวางระบบยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) จึงควรได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้

“ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษที่ผ่านมามีการจัดสรรบรรจุต่อเนื่องทุกปี แต่อยู่ๆ การจัดสรรตำแหน่งนี้ก็หายไปเฉยๆ โดยที่เราไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร หนังสือถามไปก็ไม่มีคำตอบ ไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นจึงมีการนัดประชุมเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ต่อ ซึ่งหากยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ คงต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสอบถามและขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันต่อไป” ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนฯ กล่าว

ภก.ปิยะเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมนอกจากเรื่องตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษแล้ว ยังมีการหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้น เบื้องต้นจะเน้นไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวานความดัน เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้อง เพราะแม้ว่าบริษัทยาจะวิจัยและผลิตยามาดีแค่ไหน แพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคและสั่งจ่ายยาถูกต้อง แต่หากผู้ป่วยกินยาไม่ถูกก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาให้ตัวแปรเรื่องการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยหายไป พร้อมกันนี้ยังจะร่วมผลักดันให้การประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านยาของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขอบคุณบทความจาก : hfocus.org