in

ฉีด “ซิโนฟาร์ม” ฟรี! ที่สภากาชาดไทย เปิดจองวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก 13 ก.ย. 64

ฉีด “ซิโนฟาร์ม” ฟรี! ที่สภากาชาดไทย เปิดจองวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก 13 ก.ย. 64

สเปรย์

สถาบันเสาวภา สภากาชาดไทย ขอแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม” ฟรี (วัคซีนสนับสนุนโดยสภากาชาดจีน)

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ตารางการฉีดวัคซีนจะจัดขึ้นในวันที่ 18, 20-25 กันยายน พ.ศ. 2564

คำแถลง

  1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. สตรีมีครรภ์อายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารฝากครรภ์มาในวันรับวัคซีน
  3. บริการสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาก่อน หากพบว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริการ
  4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบ Doctor Ready เพื่อรับการนัดหมาย
  5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบ Doctor Ready หรือข้อความ SMS
  6. กรุณามาตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อลดความแออัดในการบริการ
  7. หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบถือว่าสละสิทธิ์
  8. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” อาคารราชดำเนิน สถาบันเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-205-3686

ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ลงทะเบียนผ่านลิงค์ Google Docs คลิกที่นี่ หรือ Scan QR CODE

ที่ฉีดวัคซีน

สำหรับการเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนที่เสาวภา สภากาชาดไทย แนะนำให้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า MRT (รถไฟใต้ดิน) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

.
ที่มาข้อมูล