in

ฉีดยาคุม?


กรุณาถามฉัน ฉันฉีดยาคุมกำเนิดมา 3 เดือนแล้ว ฉันมีเลือดออกประปรายประมาณ 2 เดือน แต่ตอนนี้หายแล้ว เลือดออกไม่ได้แล้ว แล้วถ้าไปฉีดเข็มต่อไปจะมีเลือดออกเป็นระยะๆ อีกไหม? (เพิ่งฉีดก่อน)

.อ่านต่อ ได้ที่นี่