in

จุดไหนของ “ส้วม” อันตราย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด

จุดไหนของ “ส้วม” อันตราย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด

"ห้องน้ำ" จุดไหนอันตรายและมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด?

ห้องน้ำ เป็นที่ที่เราปล่อยของเสียออกจากร่างกาย แม้ว่าเราจะมีห้องส้วมสำหรับรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพื่อกำจัดอย่างปลอดภัย แต่ในช่วงนั้นเราอาจพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ จากปัสสาวะ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เผยผลการทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและอีโคไลสัมผัสพื้นผิวห้องน้ำ ที่ใดในห้องที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนมากที่สุด ? เพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเมื่อเข้าห้องน้ำสาธารณะ

“ห้องน้ำ” จุดไหนอันตรายและมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด?

จากผลการทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและอีโคไลบนพื้นผิวสัมผัสในห้องน้ำสาธารณะ 12 ประเภท:

 • หน่วยงานราชการ
 • สถาบันการศึกษา
 • โรงพยาบาล
 • ตลาดสด
 • แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
 • ร้านอาหาร
 • แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
 • ปั้มน้ำมัน
 • เชื้อเพลิง
 • สวน
 • ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
 • สถานีขนส่งทางบก/ทางอากาศ
 • ห้องน้ำริมถนนในกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2564 พบว่าส่วนต่างๆ ของห้องน้ำต่อไปนี้พบการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เรียงลำดับจากเชื้อโรคที่พบบ่อยมากไปหาน้อยดังนี้

 1. ที่นั่งชักโครก
 2. ที่ยึดท่อ
 3. ก๊อกอ่างล้างหน้า

นอกจากนี้ “ห้องน้ำในวัด” มีแบคทีเรียปนเปื้อนบนฝารองนั่งสูงสุด

วิธีหลีกเลี่ยงเชื้อโรคจากห้องน้ำ

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนต่างๆ ในห้องน้ำโดยไม่จำเป็น เช่น ตัวล็อคประตูหรือลูกบิดประตู อาจใช้กระดาษทิชชู่ก่อนหยิบจับ
 2. ใช้ทิชชู่เปียก. หรือสเปรย์ที่มีแอลกอฮอล์ 70% ให้เช็ดเบาะที่นั่งก่อนใช้งาน
 3. หากใช้ห้องน้ำ ห้ามใช้น้ำจากถัง/อ่างล้างมือที่มีอยู่ ควรเก็บน้ำใหม่จากก๊อกมาเทให้สะอาด
 4. ระหว่างการใช้ห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 5. ก่อนออกจากห้องน้ำสาธารณะ ล้างมือให้สะอาดเสมอ และเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่แบบใช้แล้วทิ้ง

.
ที่มาข้อมูล