in

จุดดำบน “กระเทียม” คือ “เชื้อรา” จริงหรือ? เสี่ยงมะเร็งหรือไม่?

จุดดำบน “กระเทียม” คือ “เชื้อรา” จริงหรือ? เสี่ยงมะเร็งหรือไม่?

เป็นจุดด่างดำบน

ใช้หยิบกระเทียมมาหุงแล้วพบจุดดำ บนเนื้อกระเทียม? มันเป็นเชื้อราหรือไม่? ตัดทิ้งแล้วกินใหม่ได้ไหม? มันอันตรายแค่ไหน? สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีคำตอบ

จุดด่างดำบน “กระเทียม” คือ “เชื้อรา” จริงหรือ?

มีรายงานว่าจุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมคือเชื้อรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อราที่เป็นพิษหรือเป็นสารก่อมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า จุดสีน้ำตาลบนกระเทียมอาจเกิดจากรอยช้ำของกระเทียม ทำให้เชื้อราหลายชนิดปนเปื้อนหรือเติบโตบริเวณรอยช้ำ มักพบในกระเทียมที่เก็บไว้อย่างไม่เหมาะสมหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน

จุดด่างดำในกระเทียม เป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่?

มีความกังวลว่าเชื้อราบนกระเทียมอาจก่อให้เกิดสารพิษหรือสารก่อมะเร็งได้ จากผลการวิจัยพบว่า Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus เป็นเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซิน ซึ่งจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าพบอะฟลาทอกซินในจุดสีน้ำตาลบนกระเทียม

บทสรุปคือ จุดสีน้ำตาลบนกระเทียมคือรอยฟกช้ำ ส่งผลให้เชื้อราหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ปนเปื้อนหรือเติบโตบริเวณรอยฟกช้ำ ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุว่าจุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมมีสารก่อมะเร็ง

คุณสามารถตัดส่วนที่เป็นจุดดำของกระเทียมแล้วทำอาหารต่อได้หรือไม่?

หากพบจุดสีน้ำตาลบนกระเทียม ควรทิ้งทั้งกลีบ หรือบริเวณที่อาจถูกตัดออกและควรรับประทานกระเทียมที่ปรุงแล้วเพื่อลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ และแนะนำให้ซื้อกระเทียมสดในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ไม่มีไมซีเลียมและสปอร์ของเชื้อรา การจัดเก็บควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และอย่าเก็บไว้นานเกินไป

.
ที่มาข้อมูล