in

จิตอาสา…หนทางทำดีที่เป็นเรื่องกล้วยๆ

จิตอาสา…หนทางทำดีที่เป็นเรื่องกล้วยๆ

จิตอาสา…วิธีทำความดีง่ายๆ

เนื่องจากสึนามินำความเจ็บปวดมาสู่คนไทยอย่างสาหัส แต่ในทางกลับกัน ได้นำความเมตตามาสู่มนุษยชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายอาสาสมัคร “อาสาสมัคร” เครือข่ายที่เป็นเหมือนชุมทางสำหรับคนที่ต้องการทำดีเพื่อสังคม

คอลัมน์ “ชีวิต-งาน-มุมมอง” ในฉบับนี้อดไม่ได้ที่จะนั่งคุยกับ วินัย เมฆตรีภพ เกี่ยวกับประวัติเครือข่ายจิตอาสา

อาสาสมัคร
Volunteer Network เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิจากกิจการเพื่อสังคม 20 แห่ง
เราไม่ต้องการให้สึนามิเข้ามา แต่เราอยากจะดำเนินการปรับปรุงระบบอาสาสมัครของประเทศไทยต่อไป เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องการให้ นั่นเป็นวิธีที่ผู้คนอุทิศตนเพื่ออาสาสมัคร
สำหรับความหมายของคำว่า “จิตอาสา” พระไพศาล วิสาโล ให้นิยามว่าเป็นจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และปัญญา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นจิตที่ไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นปัญหา หรือทุกข์จะเกิดแก่คน การทำความดีแล้วเห็นน้ำตาก็เป็นสุข เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” อันเป็นสันติสุขและพลังแห่งความดี

ภารกิจ… อาสาสมัคร
บทบาทอาสาสมัครของเราคือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมอาสาสมัครขององค์กร งานสังคมสงเคราะห์ ไม่ได้จัดประเภทเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครเท่านั้น แต่เราเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ใช้งานทางสังคม เราจะส่งเสริมผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์เครือข่ายอาสาสมัคร อีเมล หนังสือพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
ตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การนวดทารกที่ถูกทอดทิ้งที่บ้านปากเกร็ด อาสาสมัครจังหวัดนนทบุรีแสดงความรักความห่วงใยผ่านการนวด อาหาร และน้ำ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น เพราะเด็กเหล่านี้มักจะพัฒนาช้ากว่าทารกปกติ เนื่องจากขาดคนดูแล
ปลูกป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวิชัยสุริยุทธ์ อำเภอปรางค์กู เครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นกลุ่มเดียวที่ช่วย ตร.นายวิชัย ปลูกต้นไม้ แม้ว่าตำรวจนายวิชัยจะมีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มมาช่วยปลูกป่า
จิตอาสารักษาป่า ฟื้นฟู ปลูกป่าชายเลน ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กิจกรรมจิตอาสา ขุดคลองอนุรักษ์ต้นไม้และพันธุ์ไม้ริมคลอง ณ ชุมชนคลองขนอมจีน จ.พระนครศรีอยุธยา

จากผู้ให้…สู่ผู้รับ
ขณะนี้เรามีสมาชิกจำนวนมาก ที่คนเหล่านี้มาทำกิจกรรมกับเราเพราะอยากทำดีแต่ไม่มีทางที่คนส่วนใหญ่คิดว่าการทำดีต้องใช้เงินมาก ก่อนแล้วค่อยไกล แต่ในความเป็นจริง การทำดีนั้นง่าย เริ่มจากคนใกล้ตัว
การเป็นอาสาสมัครช่วยให้คุณคิดนอกกรอบ คิดแทนคนอื่นที่ไม่ยึดติดกับตัวเอง อาสาสมัครรู้สึกมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้หลายคนอยากกลับมาทำอีก และบางคนถึงกับตั้งกลุ่มอาสาสมัครเป็นของตัวเอง
อาสาสมัครดูเหมือนจะเป็นผู้บริจาค แต่พบว่าหลายราย กลับกลายเป็นผู้รับอาสาสมัครผู้ป่วยไมเกรน ให้เขาร่วมกิจกรรมนวดทารก กลับมาและดูเหมือนจะหายเร็ว เพราะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ อย่างมีความสุข
หลายคนรู้จักคุณค่าของตน เคยคิดว่าเขาไร้ค่า ค่านั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้ตัวเองโดดเด่น แต่รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
ปรากฎว่าอาสาสมัครเหล่านั้นแทนที่จะเป็นผู้ให้กลายเป็นผู้รับ

วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 27 ธันวาคม ของทุกปี เครือข่ายกำหนดให้วันนี้เป็นวันอาสาสมัคร เหตุผลที่เลือกวันที่เพราะเป็นวันอาสาฬหบูชาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ เป็นกระแสน้ำใจที่ไหลมาจากทั่วทุกมุมโลก
วันที่ 27 ธันวาคม 2548 เครือข่ายจัดกิจกรรมให้คนทำความดี ทั้งในพังงาและกรุงเทพฯ เช่น ปลูกป่าชายเลนเป็นป้อมปราการป้องกันสึนามิครั้งต่อไป เปิดรับอาสาสมัครทำความดีถวายในหลวง 10 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ผู้ที่ลงทะเบียนรับหนังสือคู่มืออาสาสมัครที่ให้รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

อุปสรรค
ปัญหาหลักของการทำเครือข่ายจิตอาสาคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเงินทุนหลักมาจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปัญหาต่อมาคือต้องขอกิจกรรมจากเครือข่ายทุกเดือน
ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกซึ่งแต่ละคนมีมุมมองและทิศทางของตนเอง โดยพยายามหาจุดร่วม เพราะหน้าที่ของอาสาสมัครคือการทำให้องค์กรทำงานได้ง่ายขึ้น
ปัญหาสุดท้ายคือ การจัดการอาสาสมัคร ในอดีตบางกิจกรรมมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่

จิตอาสา…สมาคมผู้ให้
The Dream of Volunteer Network ฉันอยากเห็นสังคมที่ให้ผ่านงานอาสาสมัครและอยากให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะ การจะไปถึงจุดนั้นต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีสนับสนุนที่หลากหลาย ซึ่งสำหรับเราไม่ใช่แค่ความฝัน แต่เป็นความจริงเพราะเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
งานอาสาสมัครเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และการพัฒนาต่อไปในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เอดส์ ฯลฯ

เส้นทางสู่การเป็นอาสาสมัคร
ก่อนที่จะทำงานเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร ฉันทำงานที่ Thai Rural Net หลังจากกลับจากการเยี่ยมเยียนองค์กรพัฒนาเอกชนในอินเดีย เพื่อนชวนฉันมาทำงานที่นี่ เพราะในตอนนั้นเครือข่ายอาสาสมัครต้องการคนมาช่วยวางแผนทิศทางขององค์กร
เหตุผลที่สนใจงานสังคมสงเคราะห์เพราะในขณะที่เรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ เช่น แคมป์ปิ้ง ประธานคณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
หลังเลิกเรียน ฉันไม่ได้ไปทำงานเหมือนเพื่อน เพราะสำหรับฉัน ความรู้เศรษฐศาสตร์คืองานสังคมสงเคราะห์ ผมควรลงไปที่พื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยตัวเอง
มาทำงานด้านนี้ ทำให้ผมได้พบกับผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักเขา เช่น คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ดร.ประเวศ วสี.
ฉันได้เรียนรู้ว่าการทำความดีนั้นง่าย โดยหันมาสนใจคนรอบข้าง เมื่อเห็นพลังของนักเรียนที่ยังมีอยู่ ฉันรู้ดีว่าไอซีทีสามารถปรับปรุงงานอาสาสมัครได้แบบก้าวกระโดด
สำหรับฉัน เครือข่ายอาสาสมัคร ไม่ได้สอนให้คุณรู้จักคุณค่าของตัวเอง เพราะมันผ่านจุดนั้นไปแล้ว แต่ก็ยังดีที่ได้เครือข่ายและไปต่อ ที่คิดว่าคนอื่นมาทำงานเป็นจิตอาสา ทำความดีเพื่อคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ คือ “คุณค่าของชีวิตฉัน”

สนใจกิจกรรมจิตอาสา ติดต่อ โทร. 0-2938-1800 ต่อ www.volunteerspirit.org

.
แหล่งข้อมูล

โพสต์ จิตอาสา…วิธีทำความดีง่ายๆ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สุขภาพประเทศไทย.

ที่มาข้อมูล