in

จำปีสิรินธร

จำปีสิรินธร“จุมปี สิรินธร”
พืชสายพันธุ์ใหม่ในโลก ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย นพ.ปิยะ เฉลิมกลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือป่าพรุน้ำจืด บ้านซับจำปา ตำบลจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และบริเวณป่าพรุน้ำจืด ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การค้นพบดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชในตระกูลจำปา ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในหลวง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานอัญเชิญพระนามพืชชนิดใหม่นี้

จำปี สิรินธร ชื่อวิทยาศาสตร์ แมกโนเลีย สิรินธรณี หนู & เฉลิมกลินเป็นไม้ล้มลุกชนิดใหม่ของโลกและเป็นพืชประจำถิ่นของประเทศไทยซึ่งเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มพืชชั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อ “ไม้ดอก” หลายล้านปีก่อน พวกมันมักจะสูญพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 20-30 เมตร ดอกมีสีขาว 12-15 กลีบ ดอกยาว 4.5-5 ซม. ฤดูออกดอกคือตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคม ผลเป็นช่อยาว 4-6 ซม.

ต้นจำปีสิรินธร จัดอยู่ในประเภทใกล้สูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติ เพราะมีต้นกำเนิดในประเทศไทยเท่านั้น แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในป่าพรุน้ำจืดสองแห่งในจังหวัดลพบุรีและเลย แต่พื้นที่พรุทั้งสองถูกคุกคาม ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งและเกิดไฟไหม้ มีโอกาสสูญพันธุ์ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศการค้นพบอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรงงานแห่งใหม่ในโลกในปี 2543 วว. ได้ทำการวิจัยการขยายพันธุ์ การบำรุงรักษา การเพาะปลูก การพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีนี้จะถ่ายทอดไปยังเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรากฏว่าสิรินธรจำปีปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคลทั่วประเทศ รวมทั้งในต่างประเทศเช่นจีนและอินโดนีเซียจัดเป็นปลูกนอกบ้านเกิดและพบว่าบานแล้ว

ดังนั้น จำปี สิรินธร จึงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ และรับรองได้ว่าจะไม่สูญพันธุ์จากประเทศไทยหรือจากโลกอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่ามันอาจจะสูญพันธุ์ไปในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันก็ตาม

ปัจจุบัน วว. ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์นอกบ้านเกิดที่เรือนเพาะชำ วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตอนนี้จำได้ว่าปีสิรินธรได้บานออกนอกบ้านเกิดและนอกฤดู นับเป็นความสำเร็จและความชื่นชมอย่างยิ่ง

.
ที่มาข้อมูล