in

จริงหรือไม่? ตื่นมา “ปัสสาวะ” ตอนกลางคืนแล้วไม่ “ดื่มน้ำ” เสี่ยงโรค

จริงหรือไม่? ตื่นมา “ปัสสาวะ” ตอนกลางคืนแล้วไม่ “ดื่มน้ำ” เสี่ยงโรค

จริงหรือเปล่า?  ตื่นมา

ตามข้อมูลสุขภาพที่ตีพิมพ์ในประเด็นการตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนและไม่ดื่มน้ำแทน ทำให้เกิดการอุดตันของหัวใจและสมอง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการสอบสวนโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ประเด็นคือข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ว่าหากตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนและไม่ดื่มน้ำหลังจากตื่นมาปัสสาวะ ทำให้เกิดการอุดตันของหัวใจและสมอง ซึ่งสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบเรื่องและชี้แจงว่า โดยปกติ ร่างกายมีกลไกควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ให้สมดุลอยู่เสมอ และปกติร่างกายจะสูญเสียน้ำจากการพูด การหายใจ เหงื่อออก และปัสสาวะ หากเราดื่มน้ำมาก ๆ ร่างกายจะขับน้ำส่วนเกินออก ในทางตรงกันข้าม หากร่างกายขาดน้ำ ปัสสาวะจะน้อยลง หรือปัสสาวะไม่ออกเลย เพราะตอนกลางคืนอากาศหนาวเราจึงปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เพราะร่างกายไม่ได้เสียน้ำไปด้วยเหงื่อ

ปัสสาวะตอนกลางคืนผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม การปัสสาวะตอนกลางคืน ไม่ควรเกิน 2 ครั้งต่อคืน เพราะหากปัสสาวะเกิน 2 ครั้งต่อคืน อาจต้องตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติม

ปัสสาวะตอนกลางคืน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำ

การถ่ายปัสสาวะเป็นกลไกที่ร่างกายขับน้ำส่วนเกินออกไป ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำหลังปัสสาวะทุกครั้ง แต่อาจดื่มตามความรู้สึกแห้งหรืออยากดื่มมากขึ้น และไม่มีข้อมูลว่า การไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะตอนกลางคืน เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากนี้การดื่มน้ำมากเกินไปในตอนกลางคืน ทำให้ต้องลุกไปปัสสาวะบ่อยขึ้นซึ่งทำให้การนอนไม่ขาดตอนอาจส่งผลต่อสุขภาพในตอนกลางวัน และอาจมีอุบัติเหตุระหว่างลุกไปเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ

ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่มีข้อมูลว่า การไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะตอนกลางคืน เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ

.
ที่มาข้อมูล