in

จริงหรือไม่? “งูสวัด” ขึ้นวนรอบตัว จะเสียชีวิต

จริงหรือไม่? “งูสวัด” ขึ้นวนรอบตัว จะเสียชีวิต

จริงหรือเปล่า?  "โรคงูสวัด" วนเวียนและตายไป

เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในสื่อต่างๆ ส่วนเรื่องโรคงูสวัดถ้าวนไปรอบ ๆ จะทำให้เสียชีวิตได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการสอบสวนร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัญหา เป็นข้อมูลเท็จ

“โรคงูสวัด” เกิดจากอะไร?

ความเชื่อเกี่ยวกับโรคงูสวัดที่ระบุว่าถ้างูสวัดเป็นวงรอบจะทำให้เสียชีวิตได้ โดยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า โรคงูสวัด อีสุกอีใสเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากไวรัสที่เรียกว่าไวรัส varicella ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส และอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสเริม ผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสเมื่อหายจากโรค ไวรัสจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาท และจะถูกกระตุ้นเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ไวรัสจะแบ่งตัวทำให้เกิดการปลดปล่อยไวรัสไปตามเส้นประสาท

อาการของโรคงูสวัด

ผู้ป่วยโรคงูสวัด อาการเบื้องต้นคืออาการปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังซึ่งควบคุมโดยเส้นประสาท ต่อจากนั้นจะเกิดผื่นแดงตามมาด้วยตุ่มพองที่ก่อตัวเป็นกลุ่มตามเส้นประสาท โดยที่ตุ่มพองจะกลายเป็นตุ่มหนองและแตกออกหรือตามมาด้วยสะเก็ดได้ หลังจากที่อาการทางผิวหนังหายไป อาจมีอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยบางราย รวมทั้งอาจมีแผลเป็นภายหลัง การกระตุ้นของไวรัส varicella ที่ทำให้เกิดโรคงูสวัดมักเกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดยอาการที่พบจะรุนแรงกว่าผู้ป่วยปกติทั่วไป

“โรคงูสวัด” วนเวียน?

อย่างไรก็ตาม โรคงูสวัดจะเกิดขึ้นตามความยาวของเส้นประสาทที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายเท่านั้น แต่ถ้าเกิดขึ้นในคนที่ร่างกายอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันต่ำมาก อาจมีอาการกำเริบและบุกรุกมากกว่าปกติ หรืออาจมีโรคแทรกซ้อนร้ายแรงที่ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ แต่โดยสรุป โรคงูสวัดไม่ใช่โรคร้ายแรง

วิธีรักษาโรคงูสวัด

การรักษาโรคงูสวัดนั้น มีทั้งการรักษาตามอาการ และการรักษาร่วมกับการใช้ยาต้านไวรัสรวมถึงการให้ยาแก้ปวดที่ปลายประสาท หากสงสัยว่าเป็นงูสวัดแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพราะการรักษาในระยะแรกของโรคจะให้ผลดีกว่า

โรคงูสวัดเกิดขึ้นตามความยาวของเส้นประสาทของร่างกายเพียงด้านเดียว และงูสวัดไม่ถือว่าเป็นโรคร้ายแรง ยกเว้นโรคที่เกิดขึ้นในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำมาก อาจมีอาการกำเริบและบุกรุกมากกว่าปกติ หรืออาจมีโรคแทรกซ้อนร้ายแรงที่ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

.
ที่มาข้อมูล