in

ความคืบหน้ายารักษาไวรัสตับอักเสบบี ปัจจุบันก้าวหน้าถึงไหนแล้วครับ


โดยส่วนตัวฉันเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีมาเป็นเวลานาน จึงอยากทราบความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน
.
ขอบคุณ

.อ่านต่อ ได้ที่นี่