in

ข่าวที่อเมริกาบริจาคไฟเซอร์ 1.5 ล้าน ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าสั่งซื้อจริงๆ คงจะได้แล้วข่าวว่าอเมริกาบริจาคไฟเซอร์ 1.5 ล้าน ประเด็นก็คือ ถ้าสั่งจริงก็น่าจะได้นะอ่านต่อ ได้ที่นี่