in

ข่าวดี เอดส์ ญี่ปุ่นเจ๋ง คิดวัคซีนรักษาเอดส์สำเร็จ ในลิงครั้งแรก !!


ข่าวดี เอดส์

ญี่ปุ่นเจ๋ง คิดวัคซีนรักษาเอดส์สำเร็จ ในลิงครั้งแรก !!
ข่าวดี เอดส์

แอดมินเอาข่าวดีวงการแพทย์ญี่ปุ่นมาฝากค่ะ ที่คิดค้นวัคซีนเอดส์สำเร็จครั้งแรกในลิง พร้อมที่จะพัฒนาสู่การรักษาในมนุษย์ในไม่ช้า ไปดูรายละเอียดกันเลย #เอดส์ #เอชไอวี #ยาเอดส์ #วัคซีน #วัคซีนเอดส์ #วัคซีนเอชไอวี
source
ข่าวดี เอดส์