in

ขอประสบการณ์การไปบริจาคเลือดหน่อยค่ะ


เราจะไปบริจาคเลือดกัน เลยอยากขอประสบการณ์จากทุกท่านว่า ก่อนบริจาคเลือดต้องทำอย่างไร? แล้วตอนบริจาครู้สึกยังไง เจ็บมั้ย?

.อ่านต่อ ได้ที่นี่