in

กินแบบ 2:1:1 ลดพุง ลดโรค “ผัก 2 ข้าว 1 เนื้อ 1”


เคล็ดลับพิชิตพุง 2:1:1 “ผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน และ เนื้อ 1 ส่วน” 

2:1:1 เป็นแนวคิดการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสม โดยการกะด้วยสายตา แบ่งสัดส่วนของจาน (เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 9 นิ้ว) ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน และแบ่งประเภทอาหารที่จะใส่ลงไปในจายเป็นผัก 2 ส่วน ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://thaihealthlifestyle.com/ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org