in

กินยาประจำ antafit carbamazepineอยู่ สามารถฉีควัคซีนโมเดอน่าได้ไหม

กินยาประจำ antafit carbamazepineอยู่ สามารถฉีควัคซีนโมเดอน่าได้ไหม

ทานแอนตาฟิต คาร์บามาเซพีนเป็นประจำ ฉันสามารถฉีดวัคซีนโมเดน่าได้หรือไม่?

พ่อของฉันกำลังกินยา antafit carbamazepine 200 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ฉันจะรับวัคซีน Modena ได้หรือไม่ หรือต้องหยุดกินยาก่อนฉีด?

.
ที่มาข้อมูล