in

กินยาคุมแผงแรก14วันแล้วมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในจะท้องไหม


เราเริ่มกินเม็ดแรกเมื่อ 29/08
แล้ววันที่ 11/09 มีเซ็กซ์กับแฟนพุ่งออกมาแล้วจะท้องมั้ย? เรากินยาคุมกำเนิดตรงเวลาทุกวันและไม่เคยลืมกิน ผ่านมา 5 วันแล้ว เมนูยังมาไม่ถึง

.อ่านต่อ ได้ที่นี่