in

กิจกรรมการตรวจสุขภาพฟรี

ตรวจ hiv ฟรีสถานีสุขภาพดี 24 ชั่วโมง “Rama Channel” และกองบรรณาธิการ นิตยสารวาไรตี้สุขภาพ “@Rama” จัดกิจกรรมออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์รายการต่างๆ ของช่อง Rama Channel …

https://www.youtube.com/watch?v=oEeDWkMdJFY

ตรวจ hiv ฟรี