in

การให้น้ำกับสวนบำบัด

การให้น้ำกับสวนบำบัด

มอบน้ำให้สวนบำบัด

ในสวนบำบัด กิจกรรมที่ยากที่สุดคือการรดน้ำต้นไม้และต้นไม้ในสวน การถือถังน้ำสำหรับรดน้ำไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับชาวสวน โดยเฉพาะถ้าคนสวนเป็นผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ น้ำ 1 ลิตร หรือ 1,000 ซีซี หนัก 1 กิโลกรัม น้ำ 1 ถัง อาจบรรจุน้ำ 5-10 ลิตร และน้ำหนัก 5-10 กิโลกรัม แบกได้เพียง 2 เที่ยวเท่านั้น ปัญหา. แต่หากต้องแบกเป้เดินทางหลายๆ เที่ยว อาจทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าและเหนื่อยล้าจากการทำงาน ดังนั้น การทำสวนบำบัด ให้พิจารณาการรดน้ำต้นไม้ในสวน และมีหลายวิธีที่ช่วยได้ เช่น การเลือกต้นไม้และต้นไม้ที่มีความทนทาน เกิดและเติบโตในท้องที่นั้นและต้องการน้ำเพียงเล็กน้อย จะทำให้เป็นภาระน้อยลง ไม่ต้องรดน้ำบ่อย การเลือกต้นไม้นี้ไม่ได้หมายความว่า สวนบำบัดจะดูแห้งแล้งไม่สวย อันที่จริงสวนบำบัดก็จะสวยงามเหมือนเดิม เพียงแค่ต้องให้เวลาในการสำรวจ สังเกตต้นไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นหรือที่ปลูกในบ้านของผู้คนต่าง ๆ ในละแวกนั้น

อาจมีวิธีจัดกลุ่มพืชที่คล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่มๆ เช่น การปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากร่วมกัน ใกล้บ้านหรือใกล้น้ำทำให้ง่ายต่อการรดน้ำหรือปลูกในบ่อที่มีรูซึ่งน้ำจะรวมตัวกันเมื่อให้น้ำหรือฝนทำให้มีน้ำมาก และช่วยรักษาสภาพดินให้ดีอีกด้วย อีกวิธีหนึ่งคืออย่ารดน้ำต้นไม้จนกว่าต้นไม้จะแสดงอาการขาดน้ำ เช่น ใบและกิ่งเหี่ยวแห้งห้อยก่อนรดน้ำ วิธีนี้ไม่ทำให้พืชตายหรืออ่อนแอ แต่จะช่วยให้ต้นไม้ปรับตัวได้คงทนมากขึ้น รากซึมลึกลงไปในดิน วิธีนี้ไม่เหมาะกับพืชสวนผัก มะเขือเทศ เพราะมันทำให้ดูน่าสนใจและให้ผลผลิตน้อยลง

การใช้ปุ๋ยหมัก คลุมด้วยหญ้า ฟาง และวัสดุคลุมดินอื่นๆ จะช่วยป้องกันน้ำระเหยออกจากผิวดิน ทำให้ดินเย็น รดน้ำน้อยลง ปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยให้รดน้ำได้ง่าย และประหยัดน้ำได้หลายทาง เช่น ระบบน้ำหยด ระบบสปริงเกอร์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ฯลฯ สุดท้ายนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับการทำสวนแบบประหยัดน้ำ

– ภาชนะปลูกพืชขนาดเล็ก ดินจะแห้งเร็วกว่าภาชนะขนาดใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปลูกรวมกันในภาชนะขนาดใหญ่

– ภาชนะที่ยกขึ้นจากพื้นจะแห้งเร็วกว่าระดับพื้นดิน หากต้องรดน้ำดินสัปดาห์ละครั้ง ก็จะต้องรดน้ำในภาชนะที่ยกจากพื้นสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อให้ชื้น

– ภาชนะทำด้วยดินเหนียวและไม้ แห้งเร็วกว่าภาชนะพลาสติกหรือเซรามิก

– พืชผักและไม้ดอกต้องการน้ำอย่างน้อย 1 นิ้วต่อสัปดาห์จึงจะได้ผล ไม่ว่าจะฝนตกหรือรดน้ำ

– น้ำเต็ม รอให้ดินแห้ง แล้วรดน้ำจนดินเต็ม ถ้าให้น้ำบ่อยแต่น้อยทำให้ต้นไม้อ่อนแอ

– พืชที่ปลูกใหม่จะต้องการน้ำมากกว่าที่ปลูกมาเป็นเวลานานและเจริญเติบโตได้ดี ต้องรดน้ำบ่อย ๆ จนยอดหักจึงค่อย ๆ ลดลง

– ต้นไม้ พุ่มไม้ และหญ้าที่โตดีไม่ต้องการน้ำ แม้ว่าใบไม้จะทิ้งช่วงหน้าแล้ง ต้นไม้ก็จะปรับตัว แต่ถ้ารดน้ำช่วงใบไม้ร่วงต้นไม้ใบและต้องการน้ำ

.
ที่มาข้อมูล