in

การเข้าสู่การรักษาและดูแลเอชไอวีที่รพ. บ้านค่าย จังหวัดระยอง Adam's Love TCube

โรค เอ ช ไอ วีอดัมส์เลิฟ ร่วมกับรพ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้คำแนะนำการเข้ารับการรักษาเอชไอวี และการดูแลเอชไอวี อย่างละเอียด สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาและส่งต่อเข้ารับการรักษา …

https://www.youtube.com/watch?v=KgclL8RlxJg

โรค เอ ช ไอ วี