in

การออกกำลังกายช่วยรักษาโรคความดันเลือดสูง

การออกกำลังกายช่วยรักษาโรคความดันเลือดสูง

การออกกำลังกายช่วยรักษาความดันโลหิตสูง

พงศาวดารอายุรศาสตร์ ฉบับเดือนเมษายน 2545 ตีพิมพ์บทความวิจัยที่ยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (เช่น การเดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน) สามารถลดความดันโลหิตได้จริง

นักข่าวรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา 54 เรื่อง รวมถึงตัวอย่างผู้ป่วยทั้งหมด 2,419 ตัวอย่าง พบว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสามารถลดความดันโลหิตหรือความดันซิสโตลิก (วัดความดันโลหิตขณะหัวใจหดตัว) ได้เฉลี่ย 3.8 มม.ปรอท และลดความดันโลหิตต่ำหรือความดันซิสโตลิก (วัดความดันโลหิตขณะหัวใจผ่อนคลาย) เฉลี่ย 2.58 mmHg

การลดลงโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วย 2,419 ราย ซึ่งหมายความว่าบางคนอาจสูญเสียมากขึ้นและบางคนอาจน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนั้น

แม้ว่าการลดลงโดยเฉลี่ยนี้จะมีเพียงเล็กน้อย แต่การลดความดันโลหิตก็สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ (ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจ) ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากความดันโลหิตสูง) ลดลงค่อนข้างมาก

ข้อค้นพบที่น่าสนใจจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็น

๑. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (ปัจจุบันหมายถึงผู้ที่มีความดันโลหิตซิสโตลิก 140 mmHg ขึ้นไป หรือ ความดันโลหิตต่ำกว่า 90 mmHg ขึ้นไป) ไม่ว่าความดันโลหิตจะสูงแค่ไหน อายุเท่าไหร่ และน้ำหนักเท่าไร หากออกกำลังกายแบบแอโรบิก (ไม่ว่าจะอย่างไร) ชนิด) ก็สามารถลดความดันโลหิตได้เช่นเดียวกัน

๒. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สูงที่ไม่เคยออกกำลังกายแค่เดินหรือปั่นจักรยาน มีผลต่อการลดความดันโลหิต

๓. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน หากคุณออกกำลังกาย แม้ว่าน้ำหนักจะไม่ลดลง ความดันโลหิตก็ลดลงได้เช่นกัน (ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่ลดน้ำหนักไม่ได้ แต่ต้องขยันออกกำลังกายสักหน่อย)

๔. ออกกำลังกายสามารถลดความดันโลหิตได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการลดอาหารรสเค็ม และลดปริมาณแอลกอฮอล์ (ความเค็มและแอลกอฮอล์ทำให้ความดันโลหิตสูง)

รายงานการศึกษานี้เป็นความพยายามที่จะพิสูจน์ความเชื่อที่เป็นความจริง คือ แพทย์มีความเห็นว่า การออกกำลังกายนั้นดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และได้แนะนำให้คนไข้ฝึกฝนมาอย่างยาวนาน นักวิชาการมีหน้าที่ต้องหาหลักฐานพิสูจน์ว่าได้ผลแค่ไหน ดังนั้นจึงมีการวิจัยมากมายในเรื่องนี้ ในที่สุดก็สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลจนครบตามที่กล่าวมาแล้ว

ชวนคนเป็นโรคความดันสูงมาออกกำลังกาย จะลดการใช้ยาลดความดันโลหิตเพื่อประหยัดและลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา

.
ที่มาข้อมูล