in

การทิ้งกระดาษอนามัยที่ถูกวิธี ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

การทิ้งกระดาษอนามัยที่ถูกวิธี ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย

การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อนๆ ส่วนใหญ่ มีวิธีกำจัดอย่างไร? ใช้รอยฟกช้ำไหม ใช้หน้ากากผ้าหรือกระดาษ แล้วทิ้งหรือเก็บแยกไว้ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน แต่ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าหน้ากากที่ใช้แล้วไม่ควรบรรจุลงในขวดพลาสติก ควรแยกใส่ถุงขยะสีแดงและสีดำหรือเขียนไว้ด้านหน้าถุงว่าขยะเชื่อหรือแยกออกมาอย่างชัดเจนเมื่อเทศบาลหรือพนักงานทำความสะอาดมาเก็บขยะเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องและป้องกันตัวเอง ถ้าเราใส่หน้ากากในขวดพลาสติกแล้วมีคนต้องการขายขวดพลาสติก เขาต้องถอดหน้ากากออกอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายหรือหากนำออกจากขวดอาจทำให้เกิดมลภาวะเพิ่มเติมได้
ลองดูว่าแนวคิดนี้มาจากไหน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแนวคิดนี้โดย นายท็อป วราวุธ – ท็อป วรวุฒิ ศิลปอาชา
#อย่าทิ้งหน้ากากไว้ในขวดน้ำ รีรันกันอีกครั้งสำหรับ วิธีทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ให้ปลอดภัยกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะ และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1. พับส่วนที่สัมผัสใบหน้าเข้าด้านใน ใช้คล้องหูเพื่อยึดหน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งแพร่กระจาย
2. ห่อด้วยกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย พร้อมทิ้งลงถังขยะสีแดง สำหรับขยะติดเชื้อ
3. หากพื้นที่ใกล้เคียงของคุณ ไม่มีถังขยะสีแดงจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ให้แยกถุงและติดป้ายว่า: “ขยะติดเชื้อ”

ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนการจัดการขยะติดเชื้อโดยเสนอให้เพิ่มถังขยะสีแดง เสนอให้กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีงบประมาณและความรับผิดชอบ การจัดการขยะ ตั้งแต่เริ่มมีโรคระบาด
สำหรับการห้ามทิ้งหน้ากากต้องรบกวนขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน อย่าทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในขวดน้ำดื่มพลาสติกตามภาพนี้เพราะ
1. การบรรจุขยะติดเชื้อในขวดพลาสติกแบบนี้จะไม่สามารถกำจัดได้ง่าย ๆ นอกจากการเผาโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีการสร้างมลพิษมากขึ้น เพราะขวดพลาสติกต้องเผา
2. ถ้าไม่เผาโดยตรง คนเก็บขยะต้องเปิดขวด การดึงหน้ากากออก เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพิ่มภาระให้กับพนักงานกำจัดขยะ
3. ขวดพลาสติก PET แบบนี้ ก็ยังคุ้มราคาอยู่ดี เมื่อเทียบกับขยะพลาสติกประเภทอื่น หากมีคนพยายามถอดหน้ากากเพื่อขายขวดจะเพิ่มความเสี่ยงและอัตราการแพร่ระบาด
4. ขวด PET แบบนี้สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกชนิดใหม่ได้ ซึ่งบางอันผ่านกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน แล้วนำกลับมาทำขวดเครื่องดื่มใหม่อีกครั้ง ซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเครื่องดื่มของเราขวดไหน ทำจากขวดพลาสติกที่เคยใส่หน้ากากใช้แล้ว
5. สุดท้าย โรงงานรีไซเคิลพลาสติกจะไม่ซื้อขวดพลาสติก กับของแข็งหรือของเหลวใดๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ดังนั้นขวดที่มีหน้ากากจะถูกทิ้งกลับไปที่จุดรวบรวม ก่อนจะหวนคืนสู่อันดับ 1 อีกครั้ง กลับกลายเป็นวังวนที่สร้างมลภาวะไม่รู้จบ
รู้อย่างนี้แล้ว ช่วยแชร์ และช่วยกระจายข่าว ส่งต่อคำแนะนำและความรู้อย่างทั่วถึง อย่างน้อยก็เพื่อครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเราทุกคน พวกเขาจะช่วยกันจัดการขยะหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มความเสี่ยงอันตรายให้คนเก็บขยะทุกคนในชุมชนต้องดูแล

.
ที่มาข้อมูล