in

การฉีดฮอร์โมนชายเพิ่มที่เหมาะสม

การฉีดฮอร์โมนชายเพิ่มที่เหมาะสม

คำถาม:

ฉันต้องการถามแพทย์เกี่ยวกับการฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ฉันอายุ 56 ปี ส่วนสูง 185 ซม. น้ำหนัก 84 กก. ใช้ Andriol Testocaps เช้า 2 เย็น 2 ประมาณ 5 ปี ฉันเอาเลือดไปวัดฮอร์โมนปีละครั้ง เมื่อเดือนเมษายนที่แล้ว ค่าคือ 365 ng/dl และมีอาการของวัยหมดประจำเดือนหลายประการ รวมทั้งปัญหาการนอนหลับไม่ต่อเนื่อง แพทย์จึงเพิ่มเป็น 3 เช้า 3 เย็น (เท่ากับ 240 มก./วัน) ตรวจเลือดใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ค่าลดลงเล็กน้อยเป็น 345 ng/dl แพทย์แนะนำให้ฉันเปลี่ยนไปใช้ยาฉีดยี่ห้อ Nebido ให้มากกว่า 400 ng/dl หรือควรกินยาต่อ? ขอบคุณมาก

เพศ:

ชาย

อายุ:

56 ปี

อาการ:

วัยทอง

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

Andriol Testocaps 40 มก. 6 เม็ดต่อวัน

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ สุขเรรักษ์

คำตอบ:

ยาฉีดและยารับประทานเป็นยาชนิดเดียวกัน แต่การรับประทานแบบปากเปล่าการดูดซึมอาจไม่แน่นอนเมื่อเราอายุมากขึ้น การฉีดจะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายสูงขึ้นและสม่ำเสมอมากขึ้น

ที่มาข้อมูล