in

กริยา : เดาติ นาอุลิ และ บาสติ

กริยา : เดาติ นาอุลิ และ บาสติ

กริยา: Dauti, Nauli และ Basti

โปรดจำไว้ว่าโยคะเป็นภูมิปัญญาโบราณจากอินเดีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำมนุษย์ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์ คือการบรรลุภารกิจที่ควรจะทำให้สำเร็จ เพราะเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วเราจะมี “ไม่ต้องเกิดใหม่” และเทคนิคโยคะทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการนี้

เรากำลังพูดถึงกริยาทางเทคนิค นั่นหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ ปัญหาก่อนหน้านี้อธิบายว่า Datti กำลังทำความสะอาดพื้นที่ ระบบย่อยอาหารส่วนบน ทั้งกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร กล่าวถึง vamandauti ซึ่งเป็นน้ำดื่มและอาเจียน

ประเภทที่สองของ Dhauti คือ Vastra (Vastra Dhauti) Vastra หมายถึงผ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดในเทคนิคนี้

กระบวนการ
ทำในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร นำผ้ากอซสะอาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาว 5 เมตร แช่ในน้ำให้นิ่มและกลืนทีละน้อย จนเหลือเพียงส่วนปลาย ทิ้งปริมาณเล็กน้อยบนปากของคุณ รอไม่เกิน 10 นาที แล้วค่อยๆ ดึงผ้ากลับ บางคนจะพบว่าผ้าที่วาดเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นเมือกหรือเคลือบตามผนังหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร

คำเตือน เราอย่ารอเกิน 10 นาที เพราะเราต้องระวังไม่ให้เสื้อผ้าหลุดออกจากท้อง เข้าไปในลำไส้เล็กซึ่งอันตรายกว่าดี

ข้อควรพิจารณา
เวลากลืนเราจะมีอาการกรดไหลย้อน ฉันรู้สึกอยากอาเจียนตลอดเวลา เพราะร่างกายรู้สึกว่าผ้าเป็นผ้าต่างประเทศ ผู้ปฏิบัติต้องรอระงับอาการ อย่างที่ฉันพูดเสมอว่าอย่ามองเทคนิคโยคะเป็นเรื่องทางกายภาพ เพราะนั่นหมายถึงเรากำลังละเลยมิติที่สำคัญกว่า นั่นคือ การควบคุมจิตใจ มีสติสัมปชัญญะดีขึ้น

กริยา nauli

Nauli เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในกริยา เป็นการทำความสะอาดอวัยวะภายในช่องท้อง ใช้การนวดกล้ามเนื้อหน้าท้อง คำว่า nau หมายถึง เรือ ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึง กล้ามเนื้อหน้าท้อง ก็เหมือนกับการนั่งเรือกระดานโต้คลื่น

กระบวนการ
1. ทำในท่ายืนโดยงอเข่าและเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย
2. หายใจออกท้องแบน กลั้นหายใจ ยกไดอะแฟรมขึ้น ทำให้หน้าท้องเว้ามากขึ้น (อุทธยา)
3. ปล่อยให้กล้ามเนื้อเส้นตรงหน้าท้องยื่นออกมาด้านหน้า เมื่อมองด้วยตาเปล่า กล้ามเนื้อเรคติจะมองเห็นได้ชัดเจน เรียกว่า นอลีกลาง ตลอดเวลา เรายังหายใจไม่ออก
4. ผ่อนคลายหน้าท้อง หายใจเข้าช้าๆ

ข้อควรพิจารณา
– เราสามารถทำ nauli ได้โดยการทำเฉพาะกล้ามเนื้อ recti ซ้ายที่เรียกว่า nauli ซ้าย ถ้าทำเฉพาะกล้ามเนื้อ recti ด้านขวาจะเรียกว่า nauli ขวา
– เราสามารถทำได้ 3 Nauli และ Udhiyana ตามลำดับ Center-Right-Udthiyana-Left Continuous (ตามเข็มนาฬิกา) หรือ Center-Left-Udthiyana-Right Continuous (ทวนเข็มนาฬิกา) กล้ามท้องจะหมุนเป็นวงกลมเรียกว่า วิลล์ ลาเนาลี ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการนวดล้างท้องอย่างเต็มรูปแบบ
– การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอของ Nauli ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมาธิดีขึ้น เนื่องจากต้องเน้นที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเหล่านี้ ที่สำคัญ กล้ามเนื้อหน้าท้องที่เกี่ยวข้องกับ nauli คือกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแต่ทำงานโดยระบบประสาทอัตโนมัติและทำงานขึ้นอยู่กับสภาวะทางอารมณ์ หากเรามีสภาวะทางอารมณ์ที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบดูดซึม ระบบขับถ่ายผิดปกติ โนลีปฏิบัติสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบในช่องท้องทำงานได้ตามปกติ ช่วยให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์
เทคนิคการใช้กริยาเตือน มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ควรเริ่มเรียนรู้กับครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย

.
แหล่งข้อมูล

โพสต์ กริยา: Dauti, Nauli และ Basti ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สุขภาพประเทศไทย.

ที่มาข้อมูล