in

กริยา : เดาติ นาอุลิ และ บาสติ

กริยา : เดาติ นาอุลิ และ บาสติ

โปรดจำไว้ว่าโยคะเป็นภูมิปัญญาโบราณจากอินเดีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำมนุษย์ไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็คือการทำภารกิจที่ควรทำให้เสร็จลุล่วง เพราะเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วเราจะมี “ไม่ต้องเกิด” อีกครั้ง” และเทคนิคโยคะทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการนี้

เราว่าด้วยเรื่องของกริยาเทคนิค นั่นหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ ปัญหาก่อนหน้านี้อธิบายว่า Datti เป็นการทำความสะอาดพื้นที่ ระบบย่อยอาหารส่วนบน ทั้งกระเพาะอาหารและหลอดอาหารอธิบาย vamandauti ซึ่งคือการดื่มน้ำและการอาเจียน

ประเภทที่สองของ Dhauti คือ Vastra (Vastra Dhauti) Vastra หมายถึง ผ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดในเทคนิคนี้

กระบวนการ
ทำในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร นำผ้ากอซสะอาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาว 5 เมตร แช่ในน้ำให้นุ่ม แล้วค่อยๆ กลืนผ้าทีละน้อย จนเหลือเพียงส่วนปลาย ทิ้งปริมาณเล็กน้อยไว้บนปาก รอไม่เกิน 10 นาที แล้วค่อยๆ ดึงผ้ากลับออก บางคนจะพบว่าผ้าที่ดึงออกมาเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นเมือกหรือสิ่งที่เคลือบอยู่บนผนังหลอดอาหารหรือท้อง

คำเตือน เราจะไม่รอเกิน 10 นาที เพราะเราต้องระวังไม่ให้เสื้อผ้าหลุดออกจากท้อง เข้าไปในลำไส้เล็กซึ่งมีอันตรายมากกว่าดี

ข้อควรพิจารณา
เวลากลืนเราจะมีอาการกรดไหลย้อน ฉันรู้สึกอยากอาเจียนตลอดเวลา เพราะร่างกายรู้สึกว่าผ้าเป็นสิ่งแปลกปลอม ผู้ปฏิบัติจึงต้องคอยระงับอาการ อย่างที่ฉันพูดเสมอว่าอย่ามองเทคนิคโยคะเป็นเรื่องทางกายภาพ เพราะนั่นหมายถึงเรากำลังละเลยมิติที่สำคัญกว่า นั่นคือ การควบคุมจิตใจ มีสติสัมปชัญญะดีขึ้น

กริยา nauli

Nauli เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในกริยา เป็นการทำความสะอาดอวัยวะภายในช่องท้อง โดยใช้การนวดกล้ามเนื้อในช่องท้อง คำว่า nau หมายถึง เรือ ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึง กล้ามท้องเหมือนนั่งเรือโต้คลื่น

กระบวนการ
1. ทำในท่ายืนโดยงอเข่าและเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย
2. หายใจออกท้องแบน กลั้นหายใจยกกระบังลม ทำให้หน้าท้องเว้ามากขึ้น (อุทธยาน)
3. ปล่อยให้กล้ามเนื้อเรคติหน้าท้องหลุดออกมาด้านหน้า เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะมองเห็นกล้ามเนื้อ recti ได้ชัดเจน เรียกว่าเซ็นทรัลเนาลีตลอดเวลา เรายังหายใจไม่ออก
4. ผ่อนคลายหน้าท้อง หายใจเข้าช้าๆ

ข้อควรพิจารณา
– เราทำได้ เนาลี โดยการทำเฉพาะกล้ามเนื้อ recti ซ้าย เรียกว่า nauli ซ้าย ถ้าทำเฉพาะกล้ามเนื้อ recti ขวา จะเรียกว่า nauli ขวา
– เราสามารถทำ 3 Nauli และ Udhiyana ตามลำดับ Center-Right-Udthiyana-Left Continuous (ตามเข็มนาฬิกา) หรือ Center-Left-Udthiyana-Right Continuous (ทวนเข็มนาฬิกา) ดูเหมือนกล้ามเนื้อหน้าท้องจะหมุนเป็นวงกลมเรียกว่า will Lanauli ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการนวด ทำความสะอาดช่องท้องเต็มรูปแบบ
– การฝึกฝนเป็นประจำของ Nauli ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสมาธิดีขึ้น เพราะต้องเน้นที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเหล่านี้ ที่สำคัญ กล้ามเนื้อหน้าท้องที่เกี่ยวข้องกับ nauli คือกล้ามเนื้อเรียบ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแต่ทำงานโดยระบบประสาทอัตโนมัติและทำงานขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์จะสังเกตได้ว่า หากเรามีสภาวะทางอารมณ์ที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบการดูดซึม ระบบขับถ่ายผิดปกติ การฝึกนอลีมีความสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ทางกายภาพเท่านั้น แต่ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณหน้าท้องทำงานได้ตามปกติ ช่วยให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์
ข้อควรระวัง เทคนิคการกริยา เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ควรเริ่มเรียนรู้กับครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย

.
ที่มาข้อมูล