in

กรมควบคุมโรคเตือน “ไม่ล้างมือ” เสี่ยง “ตาแดง”

กรมควบคุมโรคเตือน “ไม่ล้างมือ” เสี่ยง “ตาแดง”

กรมควบคุมโรค เตือน "ไม่ล้างมือ" เสี่ยง "ตาแดง"

สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนระวังโรคตาแดงในช่วงฤดูฝน เผยมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 20,000 รายในปีนี้ และโรคสามารถรักษาได้เองใน 2 สัปดาห์ หากคุณมีตาแดงและมีปัญหากับการมองเห็นไม่ชัด พบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที

นพ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคตาแดง (Conjunctivitis) ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 4 ต.ค. 64 พบผู้ป่วย 27,007 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงาน คือ 45-54 ปี รองลงมาคือ 55-64 ปี และมากกว่า 65 ปี ส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือและภาคใต้ ภาคกลาง ตามลำดับ และพบในกลุ่มอาชีพเกษตรกรมากที่สุด

หน้าฝน เยื่อบุตาอักเสบอาจกระจาย

คาดว่าในช่วงเวลานี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคตาแดงเพิ่มขึ้น เพราะโรคนี้พบได้บ่อยในฤดูฝน และสามารถติดต่อได้ง่าย ระยะการถ่ายทอดไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน โดยสัมผัสกับน้ำตา หรือจากการแบ่งปันสิ่งของต่างๆ เช่น แก้ว จาน ชาม ผ้าเช็ดหน้า โทรศัพท์มือถือ ที่ปนเปื้อนจากมือของผู้ป่วยและขยี้ตา หลังจาก 24-72 ชั่วโมงการติดต่อจะเริ่มเกิดการอักเสบของเยื่อบุลูกตา มีอาการตาแดง ระคายเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล แสบตาเมื่อโดนแสงจะมีสายตามากกว่าปกติ อาจมีเลือดออกใต้เยื่อบุลูกตาและมักเป็นทวิภาคี อาการเลือดออกจะลดลงภายใน 7-12 วัน โรคนี้สามารถหายได้เอง หากไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นอีก แต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทตามมา

อย่าล้างมือ เสี่ยงตาแดง

นพ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนะนำวิธีป้องกันสำหรับผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อเยื่อบุตาอักเสบ ได้แก่

  1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเสมอ
  2. ห้ามเข้าใกล้หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
  3. หากฝุ่นหรือน้ำสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
  4. อย่าปล่อยให้แมลงวันหรือแมลงวันฝูงบิน
  5. รักษาร่างกายให้สะอาด สิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ทำความสะอาดอยู่เสมอ

ส่วนผู้ป่วยเยื่อบุตาอักเสบไม่ควรขยี้ตา ระวังอย่าให้แมลงวันหรือแมลงวันเข้าตา เช็ดตาให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ด ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำ และควรหยุดเรียน หรือหยุดทำงานและอยู่บ้านประมาณ 1-2 สัปดาห์จนกว่าจะหายดี เพื่อป้องกันไม่ให้เยื่อบุตาอักเสบแพร่กระจายหรือติดต่อผู้อื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่ 1422

.
ที่มาข้อมูล